Sobre aquest diari

Aquest diari pretén ser un registre del treball d’una petita companyia de teatre, no només per aquells que vulguin saber què es cou enmig d’un equip d’artesans teatrals i els seus processos d’elaboració dels espectacles, sinó també per als mateixos protagonistes del diari, com a reflexió calmada i humorística sobre la pròpia activitat artística que sovint es viu enmig d’un caos de sensacions, emocions i pensaments.

Dies més populars

L’escrivent

Marc Hervàs és el director i dramaturg de La companyia del príncep Totilau i de El ballet imperial de la reina Rosamunda.